Ποτέ μην εμπιστεύεσαι έναν ζωγράφο

 Ιστορικό Μυθιστόρημα: του Πάνου Παπαμιχάλη 

Ποτέ μην εμπιστεύεσαι έναν ζωγράφο

Ποτέ μην εμπιστεύεσαι έναν ζωγράφο ...για να κυβερνήσει την αυτοκρατορία

Μία προσέγγιση στο ιστορικό μυθιστόρημα "Ποτέ μην εμπιστεύεσαι έναν ζωγράφο" του Πάνου Παπαμιχάλη, όπου ζωντανεύει μία περίοδος ελάχιστα γνωστή αλλά ιδιαίτερα σημαντική καθώς στο τέλος της, στην αρχή του 14ου αι. το βυζάντιο παύει να είναι μία σημαντική οικονομικο-στρατιωτική δύναμη και ακολουθεί μία καθοδική πορεία έως την πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Ιδιαίτερα σημαντική και για τον λόγο ότι εκείνη την περίοδο στον πολιτισμό συντελείται αυτό που ονομάστηκε "Παλαιολόγεια Αναγέννηση". 

Η Ένωση Ρωμαιοκαθολικής - Ορθόδοξης Εκκλησίας μετά τη συμφωνία του Πάπα Γρηγόριου Ι’ και του Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγου στα 1274 πυροδοτεί τη διαμάχη Ενωτικών - Ανθενωτικών στην Κωνσταντινούπολη και τη Βυζαντινή αυτοκρατορία. Οι Βιθυνοί υποστηρικτές του Θεόφιλου Λάσκαρη θα επαναλάβουν την μάχη της Τρικοκκίας. Φράγκοι ιππότες, Ενετοί θαλασσοκράτορες, Μογγόλοι, Οθωμανοί εν τη γενέσει τους, εμπλέκονται και αλληλεπιδρούν σε μια περίοδο τριάντα ετών.